Logo Gmina Krasnopol

Projekty

 

 


Zintegrowany projekt ochrony przyrody na terenie i w otulinie Wigierskiego Parku Narodowego poprzez zakup sprzętu ratowniczego oraz rozwój monitoringu 

Nowy Mercedes-Benz Atego otrzymała Ochotnicza Straż Pożarna w Krasnopolu 

 

Gmina Krasnopol otrzymała samochód strażacki zakupiony w ramach 

 

Projektu Nr WND-RPPD.05.01.00-20-001/08 pn. "Zintegrowany projekt ochrony przyrody na terenie i w otulinie Wigierskiego Parku Narodowego poprzez zakup sprzętu ratowniczego oraz rozwój monitoringu " 

 

Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Regionalny Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007 - 2013. Projekt realizują: Gmina Puńsk, Gmina Szypliszki, Gmina Krasnopol i Nadleśnictwo Suwałki

 

 

 

zakup wyposażenia dla służb ratowniczych i likwidującego skutki zagrożeń naturalnych i awarii działających w zasięgu terytorialnym Nadleśnictwa Suwałki oraz na północnych obszarach Wigierskiego Parku Narodowego i otuliny,

 

modernizacja systemu stałej  obserwacji naziemnej poprzez zakup sterownika do zamontowanej w miejscowości Płociczno Tartak Kamery Zintegrowanej  Specjalnego Przeznaczenia wraz z oprogramowaniem,

 

utworzenie elektronicznej platformy edukacyjnej - specjalnej strony internetowej  umieszczonej na serwerze Gminy Szypliszki, której zadaniem będzie promocja profilaktyki przeciwpożarowej oraz edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży.

 

 

      Celem projektu jest modernizacja systemu ochrony przyrody w zakresie przeciwdziałania i likwidacji zagrożeń ekologicznych. 
      W ramach projektu będą zrealizowane następujące zadania:

strazacki1.JPG

strazacki2.JPG

strazacki3.JPG

 

  Kreatywność przemysłowa a możliwość zrównoważonego rozwoju regionów przygranicznych Polski i Litwy” Nr LT-PL/081

UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO

Sąsiedzi w działaniu

 

W dniu 30.09.2009 r. została podpisana umowa o dofinansowanie realizacji projektu „Kreatywność przemysłowa a możliwość zrównoważonego rozwoju regionów przygranicznych Polski i Litwy” Nr LT-PL/081. Partnerami tego projektu są: Gmina Krasnopol, Gmina Puńsk, Samorząd miasta Alytus, Samorząd miasta Kalwaria i Samorząd miasta Łoździeje.W drodze współpracy został utworzony projekt, którego głównym celem jest zwiększenie konkurencyjności regionów na pograniczu polsko – litewskim poprzez realizację modelu twórczych i kulturowych działalności w takich dziedzinach jak np. kultura czy turystyka. Główny cel projektu zostanie osiągnięty poprzez rozwój infrastruktury ekonomicznej i kulturowej.

 Całkowita kwalifikowana wartość projektu wynosi: 1 401 087,85 EUR

 Kwota dofinansowania z EFRR: 1 190 924,66 EUR

Okres realizacji projektu od 01. 10.2009 r. do 30.09.2011 r.

W ramach projektu zaplanowane jest:

  1. Tworzenie infrastruktury potrzebnej do realizacji twórczości przemysłowej i kulturowej
  2. Sporządzenie dokumentacji technicznej potrzebnej do dalszej współpracy w oparciu o kreatywność przemysłową
  3. wspólne spotkania partnerów
  4. Rozwój wspólnej strategii kreatywności przemysłowej
  5. Organizowanie międzynarodowych spotkań – 5 plenerów międzynarodowych, między innymi jeden odbędzie się w Gminie Krasnopol 
  6. Sporządzenie mapy kreatywności przemysłowej (kulturowo – twórczej)
  7. Szerzenie informacji o projekcie

Projekt „Kreatywność przemysłowa a możliwość zrównoważonego rozwoju regionów przygranicznych Polski i Litwy” Nr LT-PL/081 jest wdrażany w ramach Celu 3: Europejska Współpraca Terytorialna Program Współpracy Transgranicznej „Litwa – Polska”, który ma na celu wspieranie zrównoważonego rozwoju obszaru przygranicznego Litwy i Polski, poprzez podniesienie ekonomicznej, społecznej i terytorialnej spójności. Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju regionalnego.

 

  Rozwój działań połączonych służb ratownictwa i ochrony przeciwpożarowej na pograniczu polsko – litewskim

UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO

 

Sąsiedzi w działaniu

 

 

 Dnia 30.09.2009 r. Została podpisana umowa o dofinansowanie Nr LT-PL/083 na realizację projektu „Rozwój działań połączonych służb ratownictwa i ochrony przeciwpożarowej na pograniczu polsko – litewskim“ Nr LT-PL/083. Partnerami projektu są: Gmina Krasnopol, Gmina Puńsk, Gmina Płaska, Samorząd miasta Łoździeje i Samorząd miasta Alytus. Czas trwania projektu 12 miesięcy od 01.10.2009 do 30.09.2010

 

 Całkowita wartość inwestycji:  822 855,00 EUR

 

 Kwota dofinansowania z EFRR:   699 426,75 EUR 

 

Podstawowym celem projektu jest zwiększenie efektywności świadczenia zjednoczonych usług ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa na poziomie samorządowym na granicy litewsko – polskiej. Cel zostanie osiągnięty poprzez rozwój współpracy 5 instytucji samorządowych w zakresie ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa.

 

W ramach projektu zaplanowane jest:

 

Organizowanie spotkań partnerów

 

Zakup sprzętu do wspólnego ratownictwa dla strażaków i ratowników. Gmina Krasnopol zamierza kupić motopompę dla ochotniczej straży.  

 

Wspólne organizowanie szkoleń i praktycznych zajęć dla strażaków i ratowników. W Puńsku – szklenie profesjonalne (teoretyczne), Płaskiej, Alytus, Loździejach -szkolenie praktyczne

 

Organizowanie i uczestniczenie we wspólnych seminariach informacyjnych w Puńsku, Płaskiej i Loździejach.

 

Organizowanie obozów dla dzieci i młodzieży.

 

Wydanie wspólnych kalendarzy

 

Projekt „Rozwój działań połączonych służb ratownictwa i ochrony przeciwpożarowej na pograniczu Polsko – Litewskim“ Nr LT-PL/083 jest wdrażany w ramach Celu 3: Europejska Współpraca Terytorialna Program Współpracy Transgranicznej „Litwa-Polska”, który ma na celu wspieranie zrównoważonego rozwoju obszaru przygranicznego Litwy i Polski, poprzez podniesienie ekonomicznej, społecznej i terytorialnej spójności. Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Wójt gminy zaprasza

Karol Szrajbert

Przyjęcia interesantów:
Wójt Gminy Krasnopol przyjmuje interesantów w każdy poniedziałek, w godzinach od 8.00 do 16.00. Jeżeli poniedziałek jest dniem wolnym od pracy, interesanci przyjmowani są w następnym dniu roboczym.

Urząd Gminy Krasnopol

ul. Wojska Polskiego 4
16-503 Krasnopol
tel./fax: 87 516-40-10
e-mail: ugkras@op.pl

Nr konta bankowego na który należy uiszczać podatki, opłaty lokalne, opłatę skarbową oraz opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

Bank Spółdzielczy Suwałki  24 9359 0002 0003 1440 2011 0003

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

maj 2019
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.