Logo Gmina Krasnopol

Projekt "Uwierz we własne możliwości"

 
Podsumowanie Projektu
 
    Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krasnopolu od lipca 2010 roku do czerwca 2015 roku był realizatorem projektu systemowego pn. „Uwierz we własne możliwości” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007 – 2013. Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej. Obszarem realizacji projektu był powiat sejneński, gmina Krasnopol. Projekt był odpowiedzią na lokalne sytuacje problemowe, które dotyczyły osób korzystających z pomocy GOPS w Krasnopolu.
    Przez te wszystkie lata w Projekcie wzięło udział 86 osób w tym 45 kobiet i 41 mężczyzn. Ze środków Unii Europejskiej pozyskaliśmy łączną kwotę 574 782,74 zł. Wszyscy uczestnicy biorący udział w projekcie mieli zapewniony bezpłatny udział w:
- indywidualnych i grupowych warsztatach aktywizacji zawodowej z doradcą zawodowym,
- indywidualnych  i grupowych warsztatach aktywizacji społecznej z psychologiem, 
- szkoleniach oraz kursach: 
1.Prawo Jazdy Kat. B, Kat. C, Kat. C+E, 
2.Operator koparko – ładowarki, 
3.Operator równiarki, 
4.Wózek jezdniowy z napędem silnikowym wraz z bezpieczną obsługą – wymiana butli gazowych w wózkach,
5.Obsługa kas fiskalnych, 
6.Podstawy obsługi komputera, 
7.Pedagogiczny, 
8.Zasady udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej, 
9.Pracownik małej gastronomii,
10.Opiekun osób starszych i niepełnosprawnych, 
11.Kosmetyczny. 
    Uczestnicy projektu otrzymali stosowne zaświadczenia i certyfikaty potwierdzające ukończenie kursu i szkolenia. Realizację zadania Aktywna integracja zlecano w każdym roku zgodnie z obowiązującą ustawą Prawo Zamówień Publicznych firmom zewnętrznym. Firmy zewnętrzne odpowiedzialne były za przeprowadzenie szkoleń przez wykwalifikowaną kadrę. W trakcie trwania projektu uczestnicy  otrzymali wsparcie finansowe w formie zasiłków okresowych i celowych, co stanowiło wkład własny Gminy Krasnopol. Wniesienie wkładu własnego było warunkiem koniecznym do pozyskania środków z Unii Europejskiej. Realizacja projektu systemowego przebiegała zgodnie z zasadą równości szans, w tym równości kobiet i mężczyzn zapewniając wszystkim równy dostęp do działań w poszczególnych instrumentach.  
    Podziękowania kierujemy do wszystkich uczestników projektu, którzy aktywnie uczestniczyli w szkoleniach. Mamy nadzieję, że uzyskana w czasie szkoleń wiedza ułatwi lepsze funkcjonowanie na rynku pracy. W ramach nowej perspektywy finansowej 2014 – 2020 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krasnopolu będzie czynił starania o dalsze pozyskiwanie środków z Unii Europejskiej.                                                                                  Koordynator Projektu
                                                                            Żaneta Izabela Pietrewicz

Wójt gminy zaprasza

Karol Szrajbert

Przyjęcia interesantów:
Wójt Gminy Krasnopol przyjmuje interesantów w każdy poniedziałek, w godzinach od 8.00 do 16.00. Jeżeli poniedziałek jest dniem wolnym od pracy, interesanci przyjmowani są w następnym dniu roboczym.

Urząd Gminy Krasnopol

ul. Wojska Polskiego 4
16-503 Krasnopol
tel./fax: 87 516-40-10
e-mail: ugkras@op.pl


WAŻNE: Od 2020 roku opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiszczać na indywidualny rachunek bankowy. Informację o numerze rachunku można uzyskać w urzędzie.


Nr konta bankowego na który należy uiszczać podatki, opłaty lokalne inne niż za odpady komunalne, opłatę skarbową :

Bank Spółdzielczy Suwałki  24 9359 0002 0003 1440 2011 0003

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

maj 2020
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.