Logo Gmina Krasnopol

Gospodarka odpadami

Informujemy, że od 1 stycznia 2022 r. obowiązuje nowy wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Od 1 stycznia 2022 roku obowiązują nowe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

Opłataza gospodarowanie odpadami komunalnymidla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy obliczana jest w oparciu o liczbę mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość i wynosi:

24,00 zł miesięcznie od jednego mieszkańca;

72,00 zł miesięcznie od jednego mieszkańca, jeśli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny;

- zwolnienie z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące
odpady komunalne w kompostowniku przydomowym w wysokości 1,00 miesięcznie od jednego mieszkańca (zwolnienie obowiązuje od momentu złożenia nowej deklaracji).

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się raz na kwartał, z dołu w terminie do 15 dnia ostatniego miesiąca danego kwartału na indywidualne konta.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ryczałtowa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  wynosi 150,00 zł za rok od domku letniskowego na nieruchomości albo od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkow

Podwyższona ryczałtowa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi 450,00 zł za rok od domku letniskowego na nieruchomości albo od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny.

Właściciele w/w nieruchomości zobowiązani są do uiszczania zryczałtowanej opłaty z dołu w terminie do 31 sierpnia danego roku na indywidualne konta.

 


 

Urząd Gminy Krasnopol informuje, iż odbiorem, transportem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych w 2022 roku realizuje firma PGK Sejny Sp. z o.o., ul. 1 Maja 15, 16-500 Sejny.


 

Do pobrania:

Harmonogram odbioru odpadów 2022

Podział na frakcje przy segregacji odpadów komunalnych

WNIOSEK o usunięcie azbestu z terenu Gminy Krasnopol

 


 

Wykaz podmiotów prowadzących działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych :

 1. PHU MIWEX Rafał Wyrzykowski – Żłobin 1, Krasnopol 16-503, tel. 607 045 328
 2. PTUH Maciej Staniewicz – Dziemianówka 9, Giby 16-506, tel. 600 899 588
 3. Usługi Asenizacyjne Augustynowicz Paweł – Nowa Wieś 40B, Suwałki 16-402, tel. 513 137 443
 4. Transport Ciężarowy „EKO” Marek Andruczyk, ul. Słoneczna 13, Jeleniewo 16-404, tel. (87) 568 30 16
 5.  Usługi Asenizacyjne Zenon Radzewicz - Żubryn 40, 16-411 Szypliszki, tel. 505 360 139

 6.  WC SERWIS Sp. z o.o. Sp. k. - ul. Szybowa 2, 41-808 Zabrze, tel. (32) 278 45 31.

 


Wykaz firm posiadających wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Krasnopol:

1. MPO Sp. z o.o., ul. 42 Pułku Piechoty 48, 15-950 Białystok, NIP: 542-020-10-38

2. PGK Sejny Sp. z o.o., ul. 1 Maja 15, 16-500 Sejny, NIP: 844-235-05-40

3. PGK w Suwałkach Sp. z o.o., ul. Sejneńska 82, 16-400 Suwałki

Aby uzyskać wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych należy złożyć wniosek, oświadczenie wraz z potwierdzeniem opłaty skarbowej do Urzędu Gminy Krasnopol.

Opłata wynosi :
    50 zł - opłata skarbowa za wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (nie wnosi się dodatkowej opłaty za wydanie zaświadczenia o wpisaniu do rejestru).
    25 zł - opłata skarbowa za zmianę wpisu do rejestru działalności regulowanej, dotyczącej rozszerzenia zakresu działalności objętej wpisem.
    17 zł - opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia o dokonaniu zmian danych zawartych w rejestrze oraz opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia potwierdzającego dane zawarte w rejestrze.
    17 zł - opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpis, wypis lub kopia - od każdego stosunku pełnomocnictwa (prokury).

Zapłaty opłaty skarbowej można dokonać przelewem lub przekazem na rachunek bankowy:

Urząd Gminy Krasnopol

24 9359 0002 0003 1440 2011 0003

Termin odpowiedzi:

 
 1. Wpis do rejestru do 7 dni od dnia wpływu wniosku o wpis do rejestru działalności regulowanej.
 2. Wydanie zaświadczenia do 7 dni.

 


 

 

Wykaz firm, które zajmują się oczyszczaniem terenów z zalegających odpadów rolniczych tj. folii, sznurków, worków big-bag i siatek :

 1. Skup Sprzedaż Złomu Marcin Palanis – ul. Mieruniszki 37, 16-424 Filipów, tel. 510-472-570
 2. "SEZAM" Skup Surowców Wtórnych Agnieszka Sokolik, Suwałki, ul. Północna 23, tel. kom. 509-199-868, e-mail: sezam.suwalki@wp.pl
 3. Odbiór Folii i Skup Złomu Iwona Rudziewicz, ul. Polna 12, 16-404 Jeleniewo, tel. 510-209-582

 


 


 

Wójt gminy zaprasza

Karol Szrajbert

Przyjęcia interesantów:
Wójt Gminy Krasnopol przyjmuje interesantów w każdy poniedziałek, w godzinach od 8.00 do 16.00. Jeżeli poniedziałek jest dniem wolnym od pracy, interesanci przyjmowani są w następnym dniu roboczym.

Urząd Gminy Krasnopol

ul. Wojska Polskiego 4
16-503 Krasnopol
tel./fax: 87 516-40-10
e-mail: sekretariat@ug.krasnopol.wrotapodlasia.pl


WAŻNE: Od 2020 roku opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiszczać na indywidualny rachunek bankowy. Informację o numerze rachunku można uzyskać w urzędzie.


Nr konta bankowego na który należy uiszczać podatki, opłaty lokalne inne niż za odpady komunalne, opłatę skarbową :

Bank Spółdzielczy Suwałki  24 9359 0002 0003 1440 2011 0003

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

maj 2022
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

 • :
 • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.