Logo Gmina Krasnopol

Gospodarka odpadami

 

Informujemy, że od 1 sierpnia 2020 r. obowiązuje nowy wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Do pobrania: wzór deklaracji (DOCX)

 

 

Od 1 stycznia 2020 r. obowiązuje nowa ryczałtowa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane :
- w sposób selektywny – w wysokości 90,00 zł za rok
- w sposób nieselektywny – w wysokości 180,00 zł za rok.
Właściciele w/w nieruchomości zobowiązani są do uiszczania zryczałtowanej opłaty z dołu w terminie do 31 sierpnia danego roku.

Harmonogram obioru odpadów komunalnych na lata 2020-2021 oraz zmiana stawek opłat

11.12.2019

Urząd Gminy Krasnopol informuje, iż odbiorem, transportem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych w 2020 roku zajmować się będzie firma PGK Sejny Sp. z o.o., ul. 1 Maja 15, 16-500 Sejny.

Od stycznia 2020 roku harmonogram odbioru odpadów  pozostaje bez zmian, zmiany dotyczą tylko odbioru odpadów wielkogabarytowych.  Worki do selekcji będą dostarczane mieszkańcom bezpłatnie raz w miesiącu.

Od 1 stycznia 2020 r. obowiązuje nowa stawka za odpady segregowane w kwocie 15 zł od osoby. Właściciel nieruchomości nie jest obowiązany do złożenia nowej deklaracji. Zmiana podyktowana jest wysokimi kosztami odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów. W przypadku, gdy ktoś nie wywiązuje się z obowiązku segregacji odpadów, stawka ta wynosi 30 zł od osoby.

Do pobrania: harmonogram odbioru odpadów 2020-2021 (PDF)

 


Urząd Gminy Krasnopol informuje, iż odbiorem, transportem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych w 2018 roku zajmować się będzie firma PGK Sejny Sp. z o.o., ul. 1 Maja 15, 16-500 Sejny.

Od stycznia 2018 roku harmonogram odbioru odpadów segregowanych i zmieszanych pozostaje bez zmian, zmiany dotyczą tylko odbioru odpadów wielkogabarytowych.  Worki do selekcji będą dostarczane mieszkańcom bezpłatnie raz w miesiącu.

Od 1 marca 2018 r. obowiązuje nowa stawka za odpady segregowane w kwocie 10 zł od osoby. Właściciel nieruchomości nie jest obowiązany do złożenia nowej deklaracji. Zmiana podyktowana jest wysokimi kosztami odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów. Odpady niesegregowane  20 zł od osoby.

Do pobrania:

Deklaracja wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Harmonogram odbioru odpadów

Podział na frakcje przy segregacji odpadów komunalnych

 

 


 

Wykaz podmiotów prowadzących działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych :

 1. PHU MIWEX Rafał Wyrzykowski – Żłobin 1, Krasnopol 16-503, tel. 607 045 328
 2. PTUH Maciej Staniewicz – Dziemianówka 9, Giby 16-506, tel. 600 899 588
 3. Usługi Asenizacyjne Augustynowicz Paweł – Nowa Wieś 40B, Suwałki 16-402, tel. 513 137 443
 4. Transport Ciężarowy „EKO” Marek Andruczyk, ul. Słoneczna 13, Jeleniewo 16-404, tel. 87 568 30 16

 

Wykaz firm, które zajmują się oczyszczaniem terenów z zalegających odpadów rolniczych tj. folii, sznurków, worków big-bag i siatek :

 1. Skup Sprzedaż Złomu Marcin Palanis – ul. Mieruniszki 37, 16-424 Filipów, tel. 510-472-570
 2. "SEZAM" Skup Surowców Wtórnych Agnieszka Sokolik, Suwałki, ul. Północna 23, tel. kom. 509-199-868, e-mail: sezam.suwalki@wp.pl
 3. Odbiór Folii i Skup Złomu Iwona Rudziewicz, ul. Polna 12, 16-404 Jeleniewo, tel. 510-209-582

 


 

Usuwanie folii rolniczej i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej

W związku z przygotowywaniem przez Gminę Krasnopol wniosku o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego dotyczącego: „Usuwania folii rolniczej i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej ” do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, zwracamy się do wszystkich zainteresowanych o przekazywanie do Urzędu Gminy Krasnopol niezbędnych informacji dotyczących w/w projektu tzn. ilości zadeklarowanych do utylizacji odpadów takich jak:

 • Folii rolniczych;
 • Siatki i sznurka do owijania balotów;
 • Opakowaniach po nawozach;
 • BIG BAGgów;

Wyżej wymienioną Informację można przekazać w sekretariacie lub w pokoju nr 12 w Urzędzie Gminy bądź droga elektroniczną na adres: ewa.matusiewicz@ug.krasnopol.wrotapodlasia.pl do dnia 8 listopada 2019 roku na formularzu dołączonym do niniejszej informacji. Złożone wnioski po tym terminie oraz wypełnione niekompletnie nie będą rozpatrywane.

Odbiór odpadów nastąpi po uzyskaniu dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Nie wszystkie odpady pochodzące z działalności rolniczej mogą zostać odebrane, będzie zależne od wielkości dofinasowania.

       Jednocześnie Wójt Gminy Krasnopol prosi o właściwe przygotowanie odpadów rolniczych poprzez ich oczyszczenie i spakowanie w Big-Bag lub w inny sposób oddzielnie dla każdej frakcji:

 1. folia biała
 2. folia czarna
 3. sznurek
 4. siatka
 5. opakowania po nawozach typu Big-Bag.

Uwaga: odpady nie przygotowane wg powyższych wskazówek mogą zostać nie  odebrane.

Koniecznym warunkiem przekazania przedmiotowej informacji jest potwierdzenie klauzuli informacyjnej dotyczącej RODO

ZAŁĄCZNIKI:
1. formularz wniosku (DOC)

 


Wójt gminy zaprasza

Karol Szrajbert

Przyjęcia interesantów:
Wójt Gminy Krasnopol przyjmuje interesantów w każdy poniedziałek, w godzinach od 8.00 do 16.00. Jeżeli poniedziałek jest dniem wolnym od pracy, interesanci przyjmowani są w następnym dniu roboczym.

Urząd Gminy Krasnopol

ul. Wojska Polskiego 4
16-503 Krasnopol
tel./fax: 87 516-40-10
e-mail: ugkras@op.pl


WAŻNE: Od 2020 roku opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiszczać na indywidualny rachunek bankowy. Informację o numerze rachunku można uzyskać w urzędzie.


Nr konta bankowego na który należy uiszczać podatki, opłaty lokalne inne niż za odpady komunalne, opłatę skarbową :

Bank Spółdzielczy Suwałki  24 9359 0002 0003 1440 2011 0003

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

styczeń 2021
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

 • :
 • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.