Logo Gmina Krasnopol

Interreg Lietuva-Polska

       Gmina Krasnopol wspólnie z Gminą Puńsk i Strażą Pożarną Rejonu Kowieńskiego rozpoczęła realizację projektu nr LT-PL-1R-017 „Współpraca PL i LT w rozwijaniu wolontariatu na rzecz poprawy bezpieczeństwa przeciwpożarowego ” realizowanego w ramach  Programu Interreg V-A Litwa-Polska dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Partnerem wiodącym Projektu jest Gmina Krasnopol. Rozpoczęcie projektu to luty 2017 natomiast zakończenie projektu przewiduje się w styczniu 2019 r. Okres trwania projektu 24 miesiące. Całkowity budżet projektu wynosi 973.543,20 EURO.
Projekt ma na celu zwiększenie poziomu bezpieczeństwa poprzez intensywniejszą współpracę trans graniczną w zakresie zwalczania wspólnych zagrożeń i sytuacji kryzysowych oraz zwiększenie dostępności do wysokiej jakości usług publicznych na obszarze Programu PL i LT poprzez rozwinięcie infrastruktury (w tym, zakup sprzętu)n, niezbędnej do trans granicznego świadczenia usług. W ramach działania przewidziano szereg pokazów i szkoleń podnoszących kwalifikacje i umiejętności służb ratowniczych w Polsce i na Litwie, wymianę doświadczeń i dobrych praktyk oraz poprawę jakości infrastruktury i doposażenie w niezbędny sprzęt, tj. zakup wozów strażackich z wyposażeniem. Projekt pozwoli na korzystanie z wiedzy,. Umiejętności i wieloletniego doświadczenia polskich partnerów co przyczyni się do rozwoju powstającego systemu ratownictwa skupiającego strażaków wolontariuszy na Litwie. Wartością dodatnią projektu będzie nawiązanie stałej współpracy pomiędzy instytucjami odpowiedzialnymi za utrzymanie bezpieczeństwa z obu krajów Litwy i Polski na rzecz lepszej koordynacji zarządzania wspólnymi zasobami, infrastrukturą i sprzętem.
 
W ramach projektu przewidziano między innymi następujące działania:

1. Pięc szkoleń łącznie dla 132 uczestników. W skzoleniach wezmą udział osoby zarówno z Polski jak i Litwy.
  a)    Szkolenie z zakresu kwalifikowalnej pierwszej pomocy w Krasnopolu – czerwiec 2018
  b)    Szkolenie pilarza w Puńsku – październik 2017
  c)    Szkolenie płetwonurka w Krasnopolu – lipiec 2017
  d)    Szkolenie dla strażaków ochotników biorących udział w akcji gaśniczej na Litwie  – maj 2017 i marzec 2018.
  e)    Szkolenie dla strażaków ochotników w zapobiegania pożarom na Litwie – marzec 2018
2.    Dwie symulacja "klęski żywiołowej"  lub „katastrofy technicznej” 1 po stronie polskiej w Puńsku (maj 2018 r.) i jedna po stronie litewskiej  (maj 2017 r.)
3.    Trzy pokazy ratownictwa w Krasnopolu (sierpień 2018), Puńsku (sierpień 2017) r. oraz na Litwie wraz z  podsumowaniem projektu (wrzesień 2018)
4.    Zakup dwóch samochodów strażackich wraz z wyposażeniem jeden przez Gminę Krasnopol i jeden przez Puńsk w 2017 r.
5.    Remont 4 remiz – 3 po stronie Litewskiej  w Vandžiogala, Poderiškiai, Piliuona i 1 po stronie Polskiej w Maćkowej Rudzie w 2017 r.

 


 

Gmina Krasnopol jako Partner wiodący wspólnie z Gminą Puńsk i Strażą Pożarną Rejonu Kowieńskiego,  realizują projekt pn „Współpraca PL i LT w rozwijaniu wolontariatu na rzecz poprawy bezpieczeństwa przeciwpożarowego ” nr LT-PL-1R-017.

Projekt realizowany jest w ramach programu Współpracy Litwa-Polska Interreg VA, Priorytet. 4. Wzmacnianie zdolności instytucjonalnych instytucji publicznych i zainteresowanych stron oraz sprawności administracji publicznej.

Wartość projektu w Gminie Krasnopol:
279531,98 EUR, w tym:
- z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – 237602,18 EUR (85%)
- ze środków własnych Gminy Krasnopol – 41929,80 EUR. (15%)
 

Okres realizacji projektu:


01/02/2017 – 31/01/2019

W ramach projektu w Gminie Krasnopol zostaną podjęte następujące działania:

  1. Konferencja otwierająca projekt – luty 2017
  2. Szkolenie z zakresu kwalifikowalnej pierwszej pomocy– czerwiec 2018
  3. Szkolenie płetwonurka w Krasnopolu – lipiec 2017
  4. Pokazy ratownictwa w Krasnopolu (sierpień 2018),
  5. Zakup samochodu strażackiego wraz z wyposażeniem,
  6. Remont remizy w Maćkowej Rudzie.
  7. Promocja projektu.

Wójt gminy zaprasza

Karol Szrajbert

Przyjęcia interesantów:
Wójt Gminy Krasnopol przyjmuje interesantów w każdy poniedziałek, w godzinach od 8.00 do 16.00. Jeżeli poniedziałek jest dniem wolnym od pracy, interesanci przyjmowani są w następnym dniu roboczym.

Urząd Gminy Krasnopol

ul. Wojska Polskiego 4
16-503 Krasnopol
tel./fax: 87 516-40-10
e-mail: ugkras@op.pl

Nr konta bankowego na który należy uiszczać podatki, opłaty lokalne, opłatę skarbową oraz opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

Bank Spółdzielczy Suwałki  24 9359 0002 0003 1440 2011 0003

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

lipiec 2017
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.