Logo Gmina Krasnopol

News

News zdjęcie id 111

Nabór wniosków na dofinansowanie budowy przydomowych i lokalnych oczyszczali ścieków oraz przyłączy kanalizacyjnych w ramach Programu SYSTEM

22.09.2015

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku przystąpił do ogłoszonego przez NFOŚiGW Programu Priorytetowego SYSTEM – Część 3) Dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków, lokalnych oczyszczalni ścieków wraz z sieciami kanalizacyjnymi oraz podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego.

Wsparciem finansowym objęte będzie zagospodarowanie ścieków bytowo-gospodarczych powstających w gospodarstwach domowych (w tym również zarządzanych przez wspólnoty mieszkaniowe i spółdzielnie mieszkaniowe), w gospodarstwach agroturystycznych oraz w obiektach użyteczności publicznej.

Termin naboru wniosków został wydłużony do 30.11.2015 r.
        

 

 

 

 


W ramach programu finansowane będzie :

 • wykonanie przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków o przepustowości do 50 RLM, oczyszczających ścieki bytowo-gospodarcze z gospodarstw domowych, gospodarstw agroturystycznych i obiektów użyteczności publicznej,
 • wykonanie lokalnych oczyszczalni ścieków wraz z sieciami kanalizacyjnymi obsługujących od 50 do 1000 RLM   dla budynków, osiedli mieszkaniowych oraz małych miejscowości o zwartej zabudowie,
 • wykonanie podłączeń budynków do kanalizacji sanitarnej w systemie kanalizacji grawitacyjnej, ciśnieniowej, podciśnieniowej.

Kto może uzyskać dofinansowanie?
 
 • jednostki samorządu terytorialnego i ich związki lub podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego,
 • osoby fizyczne.


Forma i poziom dofinansowania:

 • do 100% kosztów kwalifikowanych, z czego: dotacja – 20% i pożyczka – 80%,
 • oprocentowanie pożyczki stałe – 3%,
 • okres kredytowania – do 7 lat,
 • pożyczka nie podlega umorzeniu.


Termin naborów wniosków:

od 05.08.2015 r. do 30.11.2015 r.

Wypełnione Wnioski wraz z załącznikami należy dostarczyć drogą pocztową lub osobiście do siedziby WFOŚiGW Białymstoku, ul. Św. Rocha 5, 15–879 Białystok pok. 301 w godz. 730 – 1530.


Osoby do kontaktu w sprawie Programu SYSTEM:

Obsługa osób prawnych:
Wiesława Sokołowska (85) 749–94–83 wsokolowska@wfosigw.bialystok.pl
Karolina Płońska (85) 749–94–82 kplonska@wfosigw.bialystok.pl


Obsługa osób fizycznych:
Joanna Miluska (85) 749–94–89 jmiluska@wfosigw.bialystok.pl
Łukasz Nowowiejski (85) 749–94–80 lnowowiejski@wfosigw.bialystok.pl

Dokumenty do pobrania

Zakres programu (PDF, 157 KB)

Regulamin (PDF, 138 KB)


Formularze Wniosków o dofinansowanie

Osoby prawne:

Wniosek o dofinansowanie (DOC, 237 KB)
Harmonogram rzeczowo-finansowy (XLS, 88.6 KB)
Szczegółowy zakres rzeczowy zadania – podłączenia kanalizacyjne
Szczegółowy zakres rzeczowy zadania – przydomowe oczyszczalnie ścieków
Załącznik D (DOC, 63.0 KB)
Załącznik E1 (XLS, 148 KB)
Załącznik E2 (XLS, 162 KB)

Osoby fizyczne:

Wniosek o dofinansowanie (DOC, 254 KB)
Harmonogram rzeczowo-finansowy (XLS, 50.7 KB)
Zał. 1) Oświadczenie dot. pomocy publicznej (DOC, 62.5 KB)
Zał. 1a) Formularz informacji o pomocy de minimis (XLS, 147 KB)
Zał. 2) Informacja o dochodach i wydatkach (DOC, 73.7 KB)
Zał. 3) Informacje do wystawienia PIT-8c (DOC, 43.0 KB)
Zał. 4a) Zaświadczenie dot. lokalizacji zadania – przydomowe oczyszczalnie ścieków (DOC, 28.7 KB)
Zał. 4b) Zaświadczenie dot. lokalizacji zadania – przyłącza kanalizacyjne (DOC, 28.2 KB)
Zał. 5) Dokumenty potwierdzający źródło i wysokość dochodów (DOC, 71.7 KB)
Zał. 5a) Zaświadczenie o zatrudnieniu i dochodach z tytułu umowy o pracę (DOC, 46.1 KB)
Zał. 5b) Oświadczenie o dochodzie (dot. zryczałtowanego podatku dochodowego) (DOC, 26.6 KB)
Zał. 6) Katalog zabezpieczeń do umowy pożyczki (DOC, 46.1 KB)

Wójt gminy zaprasza

Karol Szrajbert

Przyjęcia interesantów:
Wójt Gminy Krasnopol przyjmuje interesantów w każdy poniedziałek, w godzinach od 8.00 do 16.00. Jeżeli poniedziałek jest dniem wolnym od pracy, interesanci przyjmowani są w następnym dniu roboczym.

Urząd Gminy Krasnopol

ul. Wojska Polskiego 4
16-503 Krasnopol
tel./fax: 87 516-40-10
e-mail: ugkras@op.pl


WAŻNE: Od 2020 roku opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiszczać na indywidualny rachunek bankowy. Informację o numerze rachunku można uzyskać w urzędzie.


Nr konta bankowego na który należy uiszczać podatki, opłaty lokalne inne niż za odpady komunalne, opłatę skarbową :

Bank Spółdzielczy Suwałki  24 9359 0002 0003 1440 2011 0003

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

lipiec 2020
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

 • :
 • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.