Logo Gmina Krasnopol

News

szkolenia rolników z Modernizacji Gospodarstw Rolnych 2014 – 2020

10.03.2016

Program szkolenia

Zasady ubiegania się o wsparcie w ramach poddziałania „Modernizacja gospodarstw rolnych w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnychobjętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

l/ Podstawy prawne ubiegania się o pomoc.

2/ Zasady ubiegania się o pomoc:

 • definicja beneficjanta,
 • zakres i wysokości wsparcia,
 • koszty kwalifikowalne,

•    racjonalność zaplanowanych kosztów,

•    kryteria wyboru operacji.

3/ Zasady przygotowywania i wypełniania dokumentacji aplikacyjnej:

 • wniosek o przyznanie pomocy,
 • biznesplan z uwzględnieniem zasad określania wielkości ekonomicznej gospodarstwa,

•   pozostałe załączniki do wniosku o przyznanie pomocy.

4/ Ogólne informacje na temat procedury oceny wniosku o przyznanie pomocy oraz podstaw prawnych do odmowy przyznania pomocy,

5/ Najczęściej popełniane błędy na etapie ubiegania się o pomoc*:

 • ubieganie  się o  wsparcie  finansowe przez podmioty nieuprawnione, niespełniające kryteriów ubiegania się i przyznawania pomocy,
 • przeprowadzanie postępowania ofertowego,

•   tworzenie sztucznych warunków w celu spełnienia kryteriów dostępu do pomocy.

6/ Zasady wypłaty pomocy:

 • postępowanie ofertowe,

•    obowiązki wynikające z realizacji operacji,

 • wypełnianie wniosku o płatność i załączników,

•    sankcje z tytułu niewywiązania się z zobowiązań umownych.

7/ Ogólne informacje na temat procedury oceny wniosku o płatność.

8/ Najczęściej popełniane błędy na etapie rozliczania wniosku o płatność :

•    terminowe wywiązanie się z realizacji inwestycji,

•    dokumentowanie poniesionych kosztów i wydatków,

•    terminowe składanie uzupełnień.

9/ Przypadki, w których następcy prawnemu beneficjenta albo nabywcy gospodarstwa rolnego lub jego części, jest przyznawana pomoc.

*na podstawie doświadczeń z wdrażania działań Inwestycyjnych w ramach PROW 2007-2013 oraz PROW 2014-2020.

 

 Harmonogram planowanych szkoleń na terenie powiatów, w związku z planowanym naborem wnioskow na operacje typu "Modernizacja gospodarstw rolnych" (A,B,C,D) w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych" objętego PROW na lata 2014-2020
Powiat Termin szkolenia
 
Miejsce szkolenia (adres)
sejneński 16.03.2016, godz. 10.30 ZSCKR w Sejnach
ul. Konarskiego 23

 

Wójt gminy zaprasza

Karol Szrajbert

Przyjęcia interesantów:
Wójt Gminy Krasnopol przyjmuje interesantów w każdy poniedziałek, w godzinach od 8.00 do 16.00. Jeżeli poniedziałek jest dniem wolnym od pracy, interesanci przyjmowani są w następnym dniu roboczym.

Urząd Gminy Krasnopol

ul. Wojska Polskiego 4
16-503 Krasnopol
tel./fax: 87 516-40-10
e-mail: ugkras@op.pl


WAŻNE: Od 2020 roku opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiszczać na indywidualny rachunek bankowy. Informację o numerze rachunku można uzyskać w urzędzie.


Nr konta bankowego na który należy uiszczać podatki, opłaty lokalne inne niż za odpady komunalne, opłatę skarbową :

Bank Spółdzielczy Suwałki  24 9359 0002 0003 1440 2011 0003

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

lipiec 2020
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

 • :
 • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.