Logo Gmina Krasnopol

News

Informacja o zmianie nazwy ulicy 22 Lipca na ulicę Słoneczną

17.02.2017

Uprzejmie informuję, że w dniu 15 lutego 2017 r. weszła w życie Uchwała Nr XIX/202/2017 Rady Gminy Krasnopol z dnia 27 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy w miejscowości Krasnopol (Dz. Urz. Województwa Podlaskiego z 2017 r. poz. 431) 

Uchwała została podjęta w związku z przyjętą przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ustawą z dnia 1 kwietnia 2016 r. o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej (Dz.U. z 2016 r., poz.744).

Powyższą uchwałą dokonano zmiany nazwy ulicy 22 Lipca na ulicę o nazwie  Słoneczna.

Zmiana nazwy ulicy nie ma wpływu na ważność dokumentów zawierających nazwę dotychczasową, a to oznacza, że nie ma potrzeby wymiany dokumentów, np. dowodu rejestracyjnego pojazdu czy prawa jazdy.

 Zmianę adresu należy natomiast zgłosić:

  • w terminie 30 dni, licząc od dnia powstania zmiany do ewidencji gruntów i budynków Staroście Sejneńskiemu oraz
  • niezwłocznie w sądzie prowadzącym księgę wieczystą.

Na właścicielu nieruchomości ciąży także obowiązek zmiany nazwy ulicy na tabliczce
z numerem porządkowym
budynku w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie uchwały. 

Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą powinny dokonać zmian w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej CEIDG w terminie 14 dni.

O zmianie adresu należy też bez zbędnej zwłoki powiadomić różne instytucje, takie jak m.in. banki, zakłady pracy, urzędy skarbowe, zakłady ubezpieczeń społecznych, fundusze emerytalne, instytucje ubezpieczeniowe, dostawców energii elektrycznej i gazu, operatorów telefonii stacjonarnej i komórkowej, dostawców Internetu, telewizji kablowej itp.

Pisma oraz postępowania sądowe i administracyjne w sprawach dotyczących ujawnienia
w księgach wieczystych oraz uwzględnienia w rejestrach, ewidencjach i dokumentach urzędowych zmiany nazwy dokonanej na podstawie powyższej ustawy są wolne od opłat.

                                                                                  

                                                                                   Wójt

                                                                                   Karol Szrajbert

 

W załączeniu Uchwała Nr XIX/202/2017 Rady Gminy Krasnopol z dnia 27 stycznia 2017 r.
w sprawie zmiany nazwy ulicy w miejscowości Krasnopol.

http://edziennik.bialystok.uw.gov.pl/WDU_B/2017/431/akt.pdf

Wójt gminy zaprasza

Karol Szrajbert

Przyjęcia interesantów:
Wójt Gminy Krasnopol przyjmuje interesantów w każdy poniedziałek, w godzinach od 8.00 do 16.00. Jeżeli poniedziałek jest dniem wolnym od pracy, interesanci przyjmowani są w następnym dniu roboczym.

Urząd Gminy Krasnopol

ul. Wojska Polskiego 4
16-503 Krasnopol
tel./fax: 87 516-40-10
e-mail: sekretariat@ug.krasnopol.wrotapodlasia.pl


WAŻNE: Od 2020 roku opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiszczać na indywidualny rachunek bankowy. Informację o numerze rachunku można uzyskać w urzędzie.


Nr konta bankowego na który należy uiszczać podatki, opłaty lokalne inne niż za odpady komunalne, opłatę skarbową :

Bank Spółdzielczy Suwałki  24 9359 0002 0003 1440 2011 0003

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

czerwiec 2022
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.