Logo Gmina Krasnopol

News

„Suwalsko-Sejneńska” Lokalna Grupa Działania zaprasza na spotkanie informacyjno – szkoleniowe Projekty współfinansowane ze środków EFS i EFRROW

11.06.2018

Zaproszenie na spotkanie informacyjno – szkoleniowe Projekty współfinansowane ze środków EFS i EFRROW


W związku z trwającym naborem wniosków:
nr VI/EFRR/2018 na działania z zakresu typu projektu nr 5 - Wsparcie małych szkół kształcenia ogólnego na obszarach objętych realizacją LSR, oraz
nr III/EFRROW/2018 - Podejmowanie działalności gospodarczej,
nr IV/EFRROW/2018 - Rozwój działalności gospodarczej,
Zapraszamy Państwa do udziału w spotkaniu informacyjno – szkoleniowym. Na spotkaniu dowiecie się Państwo o sposobie składania wniosków, kryteriach oceny i wyboru wniosków do dofinansowania oraz uzyskacie inne informacje przydatne w trakcie aplikowania o środki z Europejskiego Funduszu Społecznego, oraz Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Obszarów Wiejskich za pośrednictwem naszej LGD.
Udział w spotkaniu jest bezpłatny i nie wymaga potwierdzenia obecności jedynie wpisania się na listę obecności* w trakcie spotkania.
Na spotkaniu omawiane będą:
- podstawowe aspekty prawne ubiegania się o dotacje,
- tryb oceny i wyboru projektów,
- sposób przygotowania i składania wniosków, (biznesplanu)
- najczęściej popełniane przez beneficjentów błędy,
- podstawowe zobowiązania wynikające z umowy o dofinansowanie.
Osoby, które posiadać będą w trakcie spotkania wypełnione dokumenty związane z naborem (np. wniosek) będą mogły tego dnia, po zakończeniu spotkania, otrzymać usługę doradczą świadczoną przez pracowników Biura LGD.
Spotkanie odbędzie się 19 czerwca 2018 (wtorek) o godzinie 9:00 w siedzibie Gminy Suwałki ul. Świerkowa 45; 16-400 Suwałki.
W pierwszej kolejności zostanie omówiony nabór VI/EFRR/2018 (przewidywany czas około 30 min), następnie III/EFRROW/2018 i IV/EFRROW/2018 o godzinie 13:00 w siedzibie Gminy Sejny ul. Jerzego Grodzieńskiego 1; 16-500 Sejny.
W pierwszej kolejności zostanie omówiony nabór VI/EFRR/2018 (przewidywany czas około 30 min), następnie III/EFRROW/2018 i IV/EFRROW/2018


*Klauzula Informacyjna Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119
z 04.05.2016) informujemy, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stowarzyszenie „Suwalsko – Sejneńska” Lokalna Grupa Działania, ul. Kościuszki 71, 16-400 Suwałki;
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@su-se.pl;
3) dane osobowe przetwarzane będą w celu udokumentowania szkolenia na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
4) dane osobowe przechowywane będą do ustania celu biznesowego;
5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania;
6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego;
7) podanie danych osobowych jest dobrowolne, niepodanie danych skutkować będzie brakiem możliwości wzięcia udziału w szkoleniu;
8)Pani/Pana dane nie będą profilowane.

Wójt gminy zaprasza

Karol Szrajbert

Przyjęcia interesantów:
Wójt Gminy Krasnopol przyjmuje interesantów w każdy poniedziałek, w godzinach od 8.00 do 16.00. Jeżeli poniedziałek jest dniem wolnym od pracy, interesanci przyjmowani są w następnym dniu roboczym.

Urząd Gminy Krasnopol

ul. Wojska Polskiego 4
16-503 Krasnopol
tel./fax: 87 516-40-10
e-mail: ugkras@op.pl

Nr konta bankowego na który należy uiszczać podatki, opłaty lokalne, opłatę skarbową oraz opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

Bank Spółdzielczy Suwałki  24 9359 0002 0003 1440 2011 0003

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

maj 2019
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.