Logo Gmina Krasnopol

News

Informacja o konkursach ogłoszonych przez Stowarzyszenie Suwalsko-Sejneńska LGD

30.10.2019

 
Stowarzyszenie „Suwalsko-Sejneńska” Lokalna Grupa Działania zaprasza do składania wniosków na wsparcie małych szkół, na edukację przedszkolną, na wsparcie usług opiekuńczych dla osób potrzebujących oraz na działania skierowane do rodzin, w tym rodzin przeżywających trudności opiekuńczo-wychowawcze.

Stowarzyszenie „Suwalsko-Sejneńska” Lokalna Grupa Działania informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju. Regionalny Program operacyjny województwa Podlaskiego na lata 2014- 2020. Działania współfinansowane ze środków Unii Europejskiej Europejskiego Funduszu Społecznego. Wnioski należy składać w dniach od 8.11.2019r. do 2.12. 2019r. w biurze Stowarzyszenia w Suwałkach ul. Kościuszki 71.

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie www.su-se.pl w zakładce nabory EFS lub w biurach Stowarzyszenia w Suwałkach ul. Kościuszki 71 i Sejnach ul. Grodzińskiego 1.

Typ projektu 9 - Wsparcie usług opiekuńczych dla osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu oraz usług asystenckich dla osób z niepełnosprawnościami świadczonych w lokalnej społeczności. Wnioskodawcy: Jednostki samorządu terytorialnego lub ich jednostki organizacyjne - partnerstwo JST z jednostkami spoza sektora publicznego,  - instytucje pomocy i integracji społecznej, - publiczne i prywatne instytucje opieki medycznej,   - jednostki organizacyjne systemów wsparcia rodziny i pieczy zastępczej,  - podmioty ekonomii społecznej oraz  - organizacje pozarządowe.

Pula środków w ramach konkursu- 830 000,00 PLN

http://www.su-se.pl/nabory-wnioskow/efs/ogloszenie-o-naborze-wnioskow-nr-ivefs2019-typ-9-wsparcie-uslug-opiekunczych-dla-osob-potrzebujacych-wsparcia-w-codziennym-funk.html

Typ projektu 5 Wsparcie małych szkół kształcenia ogólnego na obszarach objętych realizacją LSR Wnioskodawcy: - . Podmioty z obszaru realizacji LSR lub realizujące projekty na obszarze LSR z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie odrębnych przepisów), w szczególności:

- organy prowadzące publiczne i niepubliczne szkoły/placówki funkcjonujące w systemie oświaty;

- instytucje naukowe, w tym uczelnie.

Pula środków w ramach konkursu - 596 690,55 PLN.

   http://www.su-se.pl/nabory-wnioskow/efs/ogloszenie-o-naborze-wnioskow-nr-5-wsparcie-malych-szkol-ksztalcenia-ogolnego-na-obszarach-objetych-realizacja-lsr.html

Typ projektu 4 - Zapewnienie większej dostępności wysokiej jakości edukacji przedszkolnej. Wnioskodawcy: Podmioty z obszaru realizacji LSR lub realizujące projekty na obszarze LSR z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie odrębnych przepisów) będące organami prowadzącymi lub planującymi założyć publiczne i niepubliczne przedszkola, oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych i inne formy

wychowania przedszkolnego. Pula środków w ramach konkursu- 533 057,35 PLN.

http://www.su-se.pl/nabory-wnioskow/efs/ogloszenie-o-naborze-wnioskow-nr-iiefs2019-typ-4-zapewnienie-wiekszej-dostepnosci-wysokiej-jakosci-edukacji-przedszkolnej.html

 

Typ projektu 10

Działania skierowane do rodzin, w tym rodzin przeżywających trudności opiekuńczo-wychowawcze, dzieci i młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym.

Wnioskodawcy-

Podmioty z obszaru realizacji LSR lub realizujące projekty na obszarze LSR z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie odrębnych przepisów), w szczególności: jednostki samorządu terytorialnego lub ich jednostki organizacyjne, partnerstwo JST z jednostkami spoza sektora publicznego, instytucje pomocy i integracji społecznej, publiczne i prywatne instytucje opieki medycznej, jednostki organizacyjne systemów wsparcia rodziny i pieczy zastępczej, podmioty ekonomii społecznej oraz organizacje pozarządowe.

Pula środków w ramach konkursie- 626 716,20 PLN.

http://www.su-se.pl/nabory-wnioskow/efs/ogloszenie-o-naborze-wnioskow-nr-vefs2019-typ-10-rodziny.html

 

Wójt gminy zaprasza

Karol Szrajbert

Przyjęcia interesantów:
Wójt Gminy Krasnopol przyjmuje interesantów w każdy poniedziałek, w godzinach od 8.00 do 16.00. Jeżeli poniedziałek jest dniem wolnym od pracy, interesanci przyjmowani są w następnym dniu roboczym.

Urząd Gminy Krasnopol

ul. Wojska Polskiego 4
16-503 Krasnopol
tel./fax: 87 516-40-10
e-mail: ugkras@op.pl


WAŻNE: Od 2020 roku opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiszczać na indywidualny rachunek bankowy. Informację o numerze rachunku można uzyskać w urzędzie.


Nr konta bankowego na który należy uiszczać podatki, opłaty lokalne inne niż za odpady komunalne, opłatę skarbową :

Bank Spółdzielczy Suwałki  24 9359 0002 0003 1440 2011 0003

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

czerwiec 2020
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.