Logo Gmina Krasnopol

News

Informacja w sprawie przyjęcia "Programu działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu"

06.11.2019

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2268 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 czerwca 2018 r. w sprawie przyjęcia "Programu działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu" (Dz. U. poz. 1339), ustawodawca nakłada na rolników obowiązki wynikające z w/w ustawy i rozporządzenia.

Zgodnie z ustawą Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2268 z późn. zm.) organem, który dokonuje kontroli jest Inspekcja Ochrony Środowiska. Kontroli podlegają następujące zagadnienia oraz dokumenty:

 • stosowanie nawozów na glebach zamarzniętych, zalanych wodą, nasyconych wodą lub przykrytych śniegiem,
 • rolnicze wykorzystanie nawozów w pobliżu wód powierzchniowych,
 • rolnicze wykorzystanie nawozów na terenach o dużym nachyleniu,
 • okresy nawożenia,
 • warunki przechowywania nawozów naturalnych oraz postępowanie z odciekami,
 • dawki i sposoby nawożenia azotem,
 • plan nawożenia azotem,
 • umowy, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach nawożeniu, tzn. umowy, zawarte w formie pisemnej, dotyczące zbycia nawozów naturalnych do bezpośredniego rolniczego wykorzystania,
 • dokumenty, w których zgodnie z ust. 2 rozdziału 1.3. Programu działań, dokumentuje się termin zbioru, datę stosowania nawozu, zastosowane nawozy i ich dawkę oraz termin siewu jesienne uprawy,
 • mapy, szkice działek z zaznaczeniem lokalizacji pryzmy oraz daty złożenia obornika w danym roku na danej działce, w sytuacji czasowego przechowywania obornika bezpośrednio na gruntach rolnych.

Podczas dotychczas przeprowadzonych kontroli, Inspekcja Ochrony Środowiska, stwierdzała najczęściej następujące nieprawidłowości:

 • brak dokumentacji stosowania Programu Działań,
 • stosowanie nawozów w terminach, w których wykorzystanie jest niedozwolone,
 • odcieki z płyty obornikowej,
 • niewłaściwe magazynowanie kiszonki,
 • przekroczenie maksymalnej dozwolonej do stosowania dawki nawozów naturalnych,
 • zlokalizowanie pryzmy na terenie o spadku wyższym niż 3%.

W wyniku stwierdzonych nieprawidłowości Podlaski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska może wydać decyzje administracyjne ustalające termin usunięcia nieprawidłowości oraz decyzje ustalające obowiązek uiszczenia opłaty.

Wójt gminy zaprasza

Karol Szrajbert

Przyjęcia interesantów:
Wójt Gminy Krasnopol przyjmuje interesantów w każdy poniedziałek, w godzinach od 8.00 do 16.00. Jeżeli poniedziałek jest dniem wolnym od pracy, interesanci przyjmowani są w następnym dniu roboczym.

Urząd Gminy Krasnopol

ul. Wojska Polskiego 4
16-503 Krasnopol
tel./fax: 87 516-40-10
e-mail: ugkras@op.pl

Nr konta bankowego na który należy uiszczać podatki, opłaty lokalne, opłatę skarbową oraz opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

Bank Spółdzielczy Suwałki  24 9359 0002 0003 1440 2011 0003

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

luty 2020
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

Zegar

 • :
 • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.