Logo Gmina Krasnopol

News

Zaproszenie na spotkanie dotyczące fotowoltaicznych mikroinstalacji prosumenckich

21.11.2019

Szanowni Mieszkańcy Gminy Krasnopol

Wójt Gminy informuje, że w dniu 29 listopada 2019 r. o godz. 17.00 w sali konferencyjnej Gminnego Centrum Czytelnictwa i Kultury w Krasnopolu (parter) odbędzie się spotkanie informacyjne dotyczące dofinasowania zakupu i montażu instalacji fotowoltaicznych na potrzeby własne mieszkańców gminy.

Jednocześnie Wójt Gminy informuje,

że do dnia 06 grudnia 2019r.

będzie prowadzony nabór deklaracji (druk w załączeniu) zainteresowanych mieszkańców udziałem w projekcie pozwalającym na dofinansowanie instalacji fotowoltaicznych.

Gmina Krasnopol przygotowuje się do złożenia wniosku o dofinasowanie projektu na zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych.

Fotowoltaiczna mikroinstalacja prosumencka zamienia energię promieniowania słonecznego na energię prądu elektrycznego. Jej łączna moc elektryczna nie może przekroczyć 5 kW. Instalacja służy do zasilania wewnętrznej instalacji elektrycznej budynku mieszkalnego o napięciu 230 V. Wytworzona energia może być przeznaczona na potrzeby własne gospodarstwa domowego, czyli do zasilania urządzeń codziennego użytku np. lodówka, pralka, telewizor, ogrzewanie prądem wody itp.

Planowana jest możliwość dofinansowania trzech wariantów instalacji fotowoltaicznej*:

 1. instalacja o mocy 3,0 kWp dedykowana dla gospodarstw domowych o rocznym zużyciu energii do 3000 kWh;
 2. instalacja o mocy 4,0 kWp dedykowana dla gospodarstw domowych o rocznym zużyciu energii do 4000 kWh;
 3. instalacja o mocy 5,0 kWp dedykowana dla gospodarstw domowych o rocznym zużyciu energii do 5000 kWh;

*maksymalna i minimalna moc instalacji zostanie określona przez Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w ogłoszonym konkursie

Wstępne założenia dotyczące dofinasowania zakupu i montażu instalacji:

 1. Pozyskanie środków na dofinansowanie projektu pozwoli na pokrycie maksymalnie
  65 % wartości instalacji brutto
  pod warunkiem, że VAT zostanie zakwalifikowany do dofinasowania, jeżeli nie, to maksymalnie 65 % wartości instalacji netto.
 2. Dofinasowanie będzie dotyczyło kosztów zakupu i montażu instalacji fotowoltaicznych i polegać będzie na refundacji poniesionych kosztów przez mieszkańca, zwanego Grantobiorcą, co oznacza, że to mieszkaniec (Grantobiorca) najpierw będzie musiał opłacić koszty zakupu i montażu instalacji i dopiero po weryfikacji złożonych dokumentów będzie mógł uzyskać częściowy zwrot poniesionych kosztów, zgodnie z określonym w umowie procentem dofinansowania.
 3. Aby rozliczyć Grant - dofinansowanie, Grantobiorca (mieszkaniec) będzie zobowiązany do potwierdzenia dokonanego przez siebie zakupu, montażu oraz uruchomienia instalacji fotowoltaicznej (faktura, protokół odbioru, potwierdzenie opłaty, itp.)
 4. Wysokość grantu będzie uzależniona od mocy instalacji.
 5. Grant może zostać przeznaczony na montaż instalacji fotowoltaicznej, z której wytworzona energia powinna być przeznaczona wyłącznie na własne potrzeby mieszkańców (Grantobiorców). Nie jest dopuszczalne wykorzystanie energii na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej, w tym działalności rolniczej.
 6. Mieszkaniec przystępując do projektu zobowiązuje się pokryć ze środków własnych:

 

- wkładu własnego kosztów zakupu i montażu instalacji, który nie będzie sfinansowany ze środków europejskich;

- kosztu opracowania dokumentacji technicznej;

 

INFORMACJA O WSTEPNYCH KRYETRIACH WYBORU GRANTOBIORCÓW (MIESZKAŃCÓW)*

 1. Grantobiorca musi być mieszkańcem Gminy Krasnopol- zgodność zapisów w deklaracji będzie weryfikowana m.in. na podstawie złożonej deklaracji PIT w Urzędzie Skarbowym.
 2. Grantobiorca nie może zalegać z podatkami i innymi opłatami na rzecz Gminy Krasnopol.
 3. Budynek, na którym ma być zamontowana instalacja fotowoltaiczna nie może być pokryty eternitem.

* Zastrzega się możliwość wprowadzenia dodatkowych kryteriów wyboru po ogłoszeniu konkursu przez Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego

Więcej informacji o zasadach działania instalacji oraz o zasadach uzyskania dofinansowania będzie można uzyskać podczas spotkania 29 listopada o godzinie 17:00

Zapraszamy !

Załączniki:

 1. Deklaracja przystąpienia do inwestycji dotyczącej budowy instalacji fotowoltaicznej.

Wójt gminy zaprasza

Karol Szrajbert

Przyjęcia interesantów:
Wójt Gminy Krasnopol przyjmuje interesantów w każdy poniedziałek, w godzinach od 8.00 do 16.00. Jeżeli poniedziałek jest dniem wolnym od pracy, interesanci przyjmowani są w następnym dniu roboczym.

Urząd Gminy Krasnopol

ul. Wojska Polskiego 4
16-503 Krasnopol
tel./fax: 87 516-40-10
e-mail: ugkras@op.pl


WAŻNE: Od 2020 roku opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiszczać na indywidualny rachunek bankowy. Informację o numerze rachunku można uzyskać w urzędzie.


Nr konta bankowego na który należy uiszczać podatki, opłaty lokalne inne niż za odpady komunalne, opłatę skarbową :

Bank Spółdzielczy Suwałki  24 9359 0002 0003 1440 2011 0003

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

czerwiec 2020
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Zegar

 • :
 • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.