Logo Gmina Krasnopol

News

Informacja o grypie ptaków

13.01.2020

W związku z wystąpieniem na terenie Polski ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) wynikającej przede wszystkim z migracji dzikich ptaków niosących ze sobą zwiększone   ryzyko   wprowadzenia   do   gospodarstw   wirusa   podtypu   H5N8,   proszę   o przekazanie posiadaczom drobiu w zwyczajowo przyjęty sposób informacji o konieczności zachowania szczególnej ostrożności, w tym przestrzegania zasad bioasekuracji przy obsłudze drobiu, minimalizujących ryzyko przeniesienia tego wirusa do gospodarstw.

Podstawowe zasady postępowania określone przez Główny Inspektorat Weterynarii:

1. Zgłaszać w powiatowych inspektoratach weterynarii wszystkie miejsca, w których utrzymywany jest drób, nawet jeśli przeznaczony jest na użytek własny, a także miejsca utrzymywania innych ptaków ( np. gołębi ).

2.  Na  terenie   gospodarstw  bezwzględnie  wdrożyć  i  przestrzegać  zasady  bioasekuracji    (  zgodnie  z  wymaganiami  rozporządzenia  Ministra  Rolnictwa  i  Rozwoju  Wsi  z  dnia 4  kwietnia  2017  r.  w  sprawie  zarządzenia  środków  związanych  z  wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków Dz.U. 2017, poz. 722 ), a w szczególności:

  • utrzymywać drób w sposób ograniczający jego kontakt z dzikimi ptakami, utrzymywać drób w  sposób  wykluczający  jego  dostęp  do  zbiorników  wodnych,  do których dostęp mają dzikie ptaki,
  • przechowywać paszę dla ptaków w sposób zabezpieczający przed kontaktem z dzikimi ptakami oraz ich odchodami,
  • karmić i poić drób oraz ptaki utrzymywane w niewoli w sposób zabezpieczający paszę i wodę przed dostępem dzikich ptaków oraz ich odchodami,
  • wyłożyć maty dezynfekcyjne przed wejściami i wyjściami z budynków inwentarskich, w których  jest  utrzymywany  drób,  w  liczbie  zapewniającej  zabezpieczenie  wejść i wyjść z tych  budynków - w przypadku ferm, w których drób jest  utrzymywany  w systemie bezwybiegowym,
  • osoby wchodzące do budynków inwentarskich, w których jest utrzymywany drób, muszą stosować odzieży ochronną oraz obuwie ochronne, przeznaczone do użytku wyłącznie w danym budynku - w przypadku ferm, w których drób jest utrzymywany w systemie bezwybiegowym,
  • osoby wykonujące czynności związane z obsługą drobiu muszą przestrzegać zasad higieny osobistej, w tym mycia rąk przed wejściem do budynków inwentarskich, oczyszczać i odkażać sprzęt i narzędzia używane do obsługi drobiu przed każdym ich użyciem,
  • osoby, które w ciągu ostatnich 72 godzin uczestniczyły polowaniu na ptaki łowne, muszą powstrzymać się od wykonywania czynności związanych z obsługą drobiu, dokonywać codziennego przeglądu stad drobiu wraz z prowadzeniem dokumentacji zawierającej w szczególności informacje na temat liczby padłych ptaków, spadku pobierania paszy lub nieśności.

Jednocześnie przypominam, że występujący aktualnie wirus wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI), podtypu H5N8 – nie jest groźny dla ludzi, ale stanowi bardzo poważne zagrożenie dla ptaków, posiadaczy drobiu i gospodarki kraju.

Z tego też względu proszę o zachowanie szczególnych środków ostrożności.

Wójt gminy zaprasza

Karol Szrajbert

Przyjęcia interesantów:
Wójt Gminy Krasnopol przyjmuje interesantów w każdy poniedziałek, w godzinach od 8.00 do 16.00. Jeżeli poniedziałek jest dniem wolnym od pracy, interesanci przyjmowani są w następnym dniu roboczym.

Urząd Gminy Krasnopol

ul. Wojska Polskiego 4
16-503 Krasnopol
tel./fax: 87 516-40-10
e-mail: ugkras@op.pl


WAŻNE: Od 2020 roku opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiszczać na indywidualny rachunek bankowy. Informację o numerze rachunku można uzyskać w urzędzie.


Nr konta bankowego na który należy uiszczać podatki, opłaty lokalne inne niż za odpady komunalne, opłatę skarbową :

Bank Spółdzielczy Suwałki  24 9359 0002 0003 1440 2011 0003

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

lipiec 2020
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.