Logo Gmina Krasnopol

News

Informacja o obowiązku ZGŁOSZENIA ZBIORNIKA BEZODPŁYWOWEGO (SZAMBA) LUB PRZYDOMOWEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW DO EWIDENCJI GMINNEJ

20.02.2020

Szanowni Mieszkańcy gminy Krasnopol

Na podstawie art. 3 ust 3 pkt 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 ze zm.) na gminach spoczywa obowiązek prowadzenia elektronicznej ewidencji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków w celu kontroli częstotliwości ich opróżniania oraz opracowania planu rozwoju sieci kanalizacyjnej.

W związku z powyższym proszę o wypełnienie załączonego do pisma zgłoszenia zbiornika bezodpływowego lub przydomowej oczyszczalni i przekazanie do 31.03.2020 r. w następujący sposób:

  1. poczta tradycyjna: Urząd Gminy Krasnopol, ul. Wojska Polskiego 4, 16-503 Krasnopol
  2. bezpośrednio w sekretariacie Urzędu Gminy Krasnopol bądź w pokoju nr 12
  3. E-MAIL na adres: ewa.matusiewicz@ug.krasnopol.wrotapodlasia.pl
  4. przekazać do sołtysa wsi.

 

W przypadku niewywiązania się z obowiązku zgłoszenia przydomowej oczyszczalni bądź zbiornika bezodpływowego, zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt 1-2, art. 5 ust. 1 pkt 3a i 3b oraz art. 6 ust. 1 u.u.c.p.g. prowadzone będą kontrole posiadania umów na odbiór nieczystości ciekłych oraz dowodów uiszczania opłat za te usługi, a w przypadku wątpliwości co do sposobu pozbywania się nieczystości kontrole dotyczące legalności i zgodności z przepisami zbiornika na nieczystości ciekłe. 

Jednocześnie informuję, że w świetle art. 152 ustawy Prawo Ochrony Środowiska na właścicielu nieruchomości ciąży obowiązek zgłoszenia Wójtowi przydomowej oczyszczalni ścieków przed rozpoczęciem eksploatacji.

Do pobrania: formularz zgłoszenia (ZGŁOSZENIE SZAMBA OCZYSZCZALNI.doc)

Wójt gminy zaprasza

Karol Szrajbert

Przyjęcia interesantów:
Wójt Gminy Krasnopol przyjmuje interesantów w każdy poniedziałek, w godzinach od 8.00 do 16.00. Jeżeli poniedziałek jest dniem wolnym od pracy, interesanci przyjmowani są w następnym dniu roboczym.

Urząd Gminy Krasnopol

ul. Wojska Polskiego 4
16-503 Krasnopol
tel./fax: 87 516-40-10
e-mail: sekretariat@ug.krasnopol.wrotapodlasia.pl


WAŻNE: Od 2020 roku opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiszczać na indywidualny rachunek bankowy. Informację o numerze rachunku można uzyskać w urzędzie.


Nr konta bankowego na który należy uiszczać podatki, opłaty lokalne inne niż za odpady komunalne, opłatę skarbową :

Bank Spółdzielczy Suwałki  24 9359 0002 0003 1440 2011 0003

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

październik 2021
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.