Logo Gmina Krasnopol

News

Zarządzenie Nr 229/2021 Wójta Gminy Krasnopol z dnia 3 listopada 2021 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na powierzenie zadania z zakresu organizacji imprez, zawodów i rozgrywek sportowych

03.11.2021

Zarządzenie Nr 229/2021

Wójta Gminy Krasnopol

 z dnia 3 listopada 2021 r.

 

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na powierzenie zadania z zakresu organizacji imprez, zawodów i rozgrywek sportowych

 

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372), art. 15 ust. 2h i 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057; zm.: Dz. U. z 2019 r. poz. 2020 oraz z 2021 r. poz. 1038, poz. 1243 i poz. 1535) oraz  uchwały XII/137/2020 Rady Gminy Krasnopol z dnia 24 października 2020r. w sprawie przyjęcia „Rocznego programu współpracy na 2021 rok Gminy Krasnopol z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego”” zarządzam, co następuje:

 

§ 1. 1. Dokonuje się rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania z zakresu organizacji imprez, zawodów i rozgrywek sportowych.

2. Rozstrzygnięcie dokonane zostało na podstawie wyników prac Komisji powołanej do opiniowania ofert złożonych w konkursie, o którym mowa w ust. 1.

3. Wyniki konkursu, o którym mowa w ust. 1 określa ogłoszenie, stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Środki finansowe na dotację dla organizacji pozarządowych wybranych w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizowanych zadań publicznych ujętych w rocznym programie współpracy na 2021 rok Gminy Krasnopol z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, zabezpieczone są w budżecie Gminy Krasnopol na 2021 rok.

§ 3. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Gminy:  www.krasnopol.pl oraz wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Krasnopol.

 

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wójt

Karol Szrajbert

 

Załącznik do Zarządzenia Nr 229/2021

Wójta Gminy Krasnopol
z dnia 3 listopada 2021 r.

 

WYNIKI OTWARTEGO KONKURSU OFERT

ogłoszonego dnia 11 października 2021 r.

 

Do realizacji zadania publicznego na terenie Gminy Krasnopol z zakresu z zakresu organizacji imprez, zawodów i rozgrywek sportowych

wybrano organizację uprawnioną i przyznano dotację na realizację zadania w 2021 r. w następującej wysokości:

Lp.

Nazwa oferenta

Tytuł projektu

Przyznana kwota dotacji

w zł

1

Koło Gospodyń Wiejskich „Afrodyta” w Krasnopolu

„Aktywny Mikołaj”

 

5.000,00 zł

 

Wójt gminy zaprasza

Karol Szrajbert

Przyjęcia interesantów:
Wójt Gminy Krasnopol przyjmuje interesantów w każdy poniedziałek, w godzinach od 8.00 do 16.00. Jeżeli poniedziałek jest dniem wolnym od pracy, interesanci przyjmowani są w następnym dniu roboczym.

Urząd Gminy Krasnopol

ul. Wojska Polskiego 4
16-503 Krasnopol
tel./fax: 87 516-40-10
e-mail: sekretariat@ug.krasnopol.wrotapodlasia.pl


WAŻNE: Od 2020 roku opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiszczać na indywidualny rachunek bankowy. Informację o numerze rachunku można uzyskać w urzędzie.


Nr konta bankowego na który należy uiszczać podatki, opłaty lokalne inne niż za odpady komunalne, opłatę skarbową :

Bank Spółdzielczy Suwałki  24 9359 0002 0003 1440 2011 0003

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

listopad 2021
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.