Logo Gmina Krasnopol

News

Wytyczne dotyczące zgłoszenia szkód i wypłaty odszkodowań za szkody łowieckie

Wytyczne dotyczące zgłoszenia szkód i wypłaty odszkodowań za szkody łowieckie opracowane na podstawie rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 8 marca 2010 r. w sprawie sposobu postępowania przy szacowaniu szkód oraz wypłaty odszkodowań za szkody w uprawach i płodach rolnych (Dz. U.Nr 45, poz. 272)

 

  1. Wnioskodawca:

Właściciel lub posiadacz gruntu, na którym powstały szkody w uprawach i płodach rolnych wyrządzone przez zwierzęta łowne objęte całoroczną ochroną na obszarach obwodów łowieckich polnych i obszarach niewchodzących w skład obwodów łowieckich oraz szkody wyrządzone przez jelenie,  daniele, sarny i dziki na obszarach niewchodzących w skład obwodów łowieckich.

  1. Wymagane dokumenty:

1)   wniosek o odszkodowanie;
2)  wypis z rejestru gruntów i kopia mapy ewidencji gruntów i budynków (aktualne), niezbędne w celu potwierdzenia własności/dzierżawy gruntu oraz weryfikacji rodzaju gruntu który jest przedmiotem zgłoszenia;
3)    umowa dzierżawy w przypadku dzierżawienia działki;
4)  dokument potwierdzający udzielenie pełnomocnictwa do dokonywania w imieniu poszkodowanego czynności prawnych związanych z postępowaniem odszkodowawczym a w szczególności do uczestnictwa w oględzinach, ostatecznym szacowaniu szkód oraz składania podpisów w protokołach i innych  dokumentach (w przypadku gdy poszkodowany nie może osobiście uczestniczyć w oględzinach i szacowaniu szkody a chce żeby ktoś uczestniczył w prowadzonych przez szacujących czynnościach).

 

Pamiętać należy, iż szkoda musi być zgłoszona w formie pisemnej, w ciągu 3 dni od dnia jej stwierdzenia, a w przypadku szkód wyrządzonych  w sadach  - w terminie  14 dni od dnia jej powstania, z jednoczesnym  określeniem liczby uszkodzonych drzew.

  1. Wniosek należy złożyć:

-    osobiście  w   Biurze   Obsługi   Urzędu   Marszałkowskiego   Województwa   Podlaskiego w Białymstoku przy ul. Poleskiej 89, pok . 020 (parter), w poniedziałek od godz.
8:00-16:00, wtorek-piątek od godz. 7:30- 15:30;
-    za pośrednictwem  poczty  na  adres:  Urząd   Marszałkowski  Województwa  Podlaskiego w Białymstoku, 15-874 Białystok, ul. Poleska 89.

  1. Opłaty:

Postępowanie jest zwolnione z opłat.

  1. Termin załatwienia sprawy przez Urząd:

Oględziny oraz ostateczne szacowanie szkody przeprowadzane są zgodnie z terminami wynikającymi z treści rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 8 marca 2010 r. w sprawie sposobu  postępowania przy   szacowaniu   szkód   oraz   wypłaty   odszkodowań   za   szkody w uprawach i płodach rolnych (Dz. U. Nr 45, poz. 272).
Wypłata  odszkodowania uzależniona jest od terminu wpłynięcia kwoty odszkodowania pochodzącej z budżetu Skarbu Państwa na rachunek Urzędu Marszałkowskiego  Województwa Podlaskiego w Białymstoku.

  1. Sposób odwołania:

Postępowanie obejmuje szacowanie strat i wyliczenie na tej podstawie wysokości odszkodowania. Wypłata bądź odmowa wypłaty odszkodowania następuje po podjęciu uchwały przez Zarząd Województwa. Od uchwały w sprawie odmowy wypłaty odszkodowania lub niewłaściwie naliczonej  wysokości  odszkodowania  poszkodowanemu  służy  odwołanie w drodze powództwa cywilnego do sądu powszechnego.

 

Wójt gminy zaprasza

Karol Szrajbert

Przyjęcia interesantów:
Wójt Gminy Krasnopol przyjmuje interesantów w każdy poniedziałek, w godzinach od 8.00 do 16.00. Jeżeli poniedziałek jest dniem wolnym od pracy, interesanci przyjmowani są w następnym dniu roboczym.

Urząd Gminy Krasnopol

ul. Wojska Polskiego 4
16-503 Krasnopol
tel./fax: 87 516-40-10
e-mail: ugkras@op.pl


WAŻNE: Od 2020 roku opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiszczać na indywidualny rachunek bankowy. Informację o numerze rachunku można uzyskać w urzędzie.


Nr konta bankowego na który należy uiszczać podatki, opłaty lokalne inne niż za odpady komunalne, opłatę skarbową :

Bank Spółdzielczy Suwałki  24 9359 0002 0003 1440 2011 0003

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

lipiec 2020
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.