Logo Gmina Krasnopol

News

OGŁOSZENIE - Fotowoltaika losowanie gospodarstw domowych

Szanowni Mieszkańcy Gminy Krasnopol !!!

 

W związku z wpłynięciem bardzo dużej ilości deklaracji (około 170)  mieszkańców zainteresowanych udziałem w projekcie dot. zakupu i instalacji ogniw fotowoltaicznych na potrzeby wytwarzania energii elektrycznej na własne potrzeby gospodarstw domowych, Gmina Krasnopol podjęła decyzję o sposobie wyboru gospodarstw domowych, które zostaną zakwalifikowane do udziału w projekcie.

Spośród złożonych deklaracji zostanie wylosowanych 30 gospodarstw domowych, które zostaną zakwalifikowane do projektu oraz 30 gospodarstw na listę rezerwową. Losowanie odbędzie się w dniu 13 maja 2015 r. o godz. 14.00 w Ośrodku Kultury Sportu i Rekreacji w Krasnopolu, ul. 1 Maja 1, 16-503 Krasnopol. Losowanie jest jawne i otwarte, mogą w nim uczestniczyć wszyscy zainteresowani mieszkańcy, którzy złożyli deklaracje.

Zasady losowania:

 1. Spośród złożonych deklaracji zostaną przygotowane papierowe „losy” zawierające następujące dane: liczbę porządkową przypisaną przez Urząd dla wnioskodawcy zgodnie ze sporządzonym wykazem (z wykazem zapoznać się można w siedzibie Urzędu Gminy Krasnopol)
 2. Przygotowane „losy” zostaną umieszczone w pojemniku i ustawione w sali OKSiR w Krasnopolu.
 3. W dniu 13 maja 2015 r. o godz. 14.00 w obecności wszystkich  przybyłych zainteresowanych zostanie wylosowanych 60 kartek.
 4. Pierwsze 30 deklaracji  zostanie ujęte w przygotowanym projekcie, pozostałe 30 (wg kolejności losowania) zostanie umieszczone na liście rezerwowej.
 5. Pierwsze 30 wylosowanych deklaracji zostanie zweryfikowane pod kątem kwalifikowalności gospodarstwa do projektu.
 6. W przypadku kiedy gospodarstwo nie spełnia wymogów projektu lub wnioskodawca zrezygnuje z udziału w projekcie w jego miejsce wchodzi kolejna  deklaracja z drugiej puli wylosowanych 30 deklaracji wg kolejności losowania.

 

Do projektu nie zostaną zakwalifikowane deklaracje:

 1. Złożone po terminie 24 kwietnia 2015 r.;
 2. Jeżeli gospodarstwo nie jest zamieszkałe lub nie zostało oddane do użytku do 31 grudnia 2015r.;
 3. Jeżeli budynek, na którym mają zostać zamontowane ogniwa ma pokrycie dachowe z eternitu;


UWAGA !!!
Gmina będzie składać wniosek na ogniwa fotowoltaiczne bez  akumulatorów, czyli bez możliwości magazynowania energii w gospodarstwie domowym.
Wnioskodawca może uzyskać dofinansowanie na jeden budynek.
Ostateczna decyzja o udziale w projekcie będzie możliwa po zakwalifikowaniu wniosku Gminy Krasnopol do dofinansowania z Unii Europejskiej i podpisaniu umowy o dofinansowanie projektu.


Wójt
Karol Szrajbert

Wójt gminy zaprasza

Karol Szrajbert

Przyjęcia interesantów:
Wójt Gminy Krasnopol przyjmuje interesantów w każdy poniedziałek, w godzinach od 8.00 do 16.00. Jeżeli poniedziałek jest dniem wolnym od pracy, interesanci przyjmowani są w następnym dniu roboczym.

Urząd Gminy Krasnopol

ul. Wojska Polskiego 4
16-503 Krasnopol
tel./fax: 87 516-40-10
e-mail: ugkras@op.pl

Nr konta bankowego na który należy uiszczać podatki, opłaty lokalne, opłatę skarbową oraz opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

Bank Spółdzielczy Suwałki  24 9359 0002 0003 1440 2011 0003

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

listopad 2019
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Zegar

 • :
 • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.