Logo Gmina Krasnopol

News

News zdjęcie id 741

30 czerwca 2022 r. - przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości

30.05.2022

OGŁOSZENIE
Wójt Gminy Krasnopol ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości

(wykaz i ogłoszenie, w pliku -  ogloszenie_o_przetargu.pdf)

Przetarg odbędzie się w dniu 30 czerwca 2022 r. od godz. 10:00 do 14:00 (przetarg na każdą nieruchomość osobno w odstępach co 1 h zgodnie z kolejnością wskazaną w wykazie) w siedzibie Urzędu Gminy Krasnopol.

 

Przedmiotowe nieruchomości można będzie oglądać na miejscu dnia 17 czerwca 2022 roku w godzinach 13:00 do 14:00 po uprzednim uzgodnieniu z Urzędem Gminy w Krasnopolu.

Dodatkowych informacji o przetargu udziela Urząd Gminy Krasnopol, ul. Wojska Polskiego 4, pok. nr 6, tel. 87 516 40 38. Ogłoszenie o przetargu zamieszczone jest na stronie internetowej www.krasnopol.bip.gov.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Krasnopol. GMINA KRASNOPOL ZASTRZEGA SOBIE PRAWO ODWOŁANIA LUB UNIEWAŻNIENIA PRZETARGU BEZ PODAWANIA PRZYCZYN.

 

 

INFORMACJA DO PRZETARGU

 Uczestnicy przetargu winni przed przystąpieniem do licytacji przedstawić Komisji Przetargowej:
 1) dowód wpłaty wadium,
 2) osoby fizyczne: dowód potwierdzający tożsamość (dowód osobisty lub paszport),
 3) W przetargu można brać udział osobiście lub na podstawie pełnomocnictwa notarialnego przedłożonego w oryginale w dniu przetargu.
4) W przypadku nabywania nieruchomości przez osoby prawne lub podmioty nie posiadające osobowości prawnej a prowadzące działalność gospodarczą należy przedstawić, aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego oraz odpowiednią uchwałę wyrażającą zgodę na wzięcie udziału w przetargu i nabycie nieruchomości.
5) W przypadku osób fizycznych prowadzących działalność w formie Spółki Cywilnej – umowę spółki, REGON spółki, odpowiednią uchwałę pozwalającą na odpłatne nabycie nieruchomości bądź stosowne umocowanie do działania w imieniu spółki (pozwalające na odpłatne nabycie nieruchomości).
6) Za aktualne uważa się odpisy z KRS sporządzone nie wcześniej niż 1 miesiąc przed dniem przetargu, jak również informacje odpowiadające odpisowi aktualnemu na podstawie art. 4 ust. 4a Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym wygenerowane nie wcześniej niż 1 miesiąc przed dniem przetargu.
7) W przypadku nabywania nieruchomości przez osoby fizyczne pozostające w związku małżeńskim (również wspólników spółek cywilnych) na przetargu wymagana jest obecność obojga małżonków.
8) W przypadku uczestnictwa w przetargu jednego małżonka należy okazać pisemne oświadczenie współmałżonka, z notarialnym poświadczeniem podpisu o wyrażeniu zgody na przystąpienie małżonka do przetargu z zamiarem nabycia nieruchomości będącej przedmiotem przetargu ze środków pochodzących z majątku wspólnego za cenę ustaloną w przetargu.
9) W przypadku rozdzielności majątkowej należy okazać odpowiedni dokument.
10) Osoby pozostające w związku małżeńskim, a zamierzające nabyć nieruchomość z majątku odrębnego zobowiązane są złożyć stosowne oświadczenie.

Wójt gminy zaprasza

Karol Szrajbert

Przyjęcia interesantów:
Wójt Gminy Krasnopol przyjmuje interesantów w każdy poniedziałek, w godzinach od 8.00 do 16.00. Jeżeli poniedziałek jest dniem wolnym od pracy, interesanci przyjmowani są w następnym dniu roboczym.

Urząd Gminy Krasnopol

ul. Wojska Polskiego 4
16-503 Krasnopol
tel./fax: 87 516-40-10
e-mail: sekretariat@ug.krasnopol.wrotapodlasia.pl


WAŻNE: Od 2020 roku opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiszczać na indywidualny rachunek bankowy. Informację o numerze rachunku można uzyskać w urzędzie.


Nr konta bankowego na który należy uiszczać podatki, opłaty lokalne inne niż za odpady komunalne, opłatę skarbową :

Bank Spółdzielczy Suwałki  24 9359 0002 0003 1440 2011 0003

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

czerwiec 2022
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.