Logo Gmina Krasnopol

News

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KRASNOPOL w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu „Strategii Rozwoju Gminy Krasnopol na lata 2021-2030” wraz z Diagnozą sytuacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej Gminy Krasnopol

15.06.2022

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY KRASNOPOL

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu „Strategii Rozwoju Gminy Krasnopol na lata 2021-2030” wraz z Diagnozą sytuacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej Gminy Krasnopol

Na podstawie art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1057) oraz § 1 ust. 4 załącznika do Uchwały nr XIX/196/2021 Rady Gminy Krasnopol z dnia 24 września 2021 r. w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Krasnopol na lata 2021-2030, w tym trybu konsultacji, Wójt Gminy Krasnopol podaje do publicznej wiadomości informację o możliwości zapoznania się z projektem „Strategii Rozwoju Gminy Krasnopol na lata 2021-2030” wraz z Diagnozą sytuacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej Gminy Krasnopol.

 

Miejsce w którym można zapoznać się z dokumentacją:

Opiniowany dokument jest wyłożony do publicznego wglądu w Urzędzie Gminy Krasnopol, pokój nr 6 i jest dostępny w godzinach pracy urzędu (od poniedziałku do piątku, w godz. 7:00-15:00)

 

Przedmiotowy dokument został podany do publicznej wiadomości na stronie https://krasnopol.bip.gov.pl/

Możliwość, termin oraz sposób i miejsce składania uwag i wniosków:

Osoby zainteresowane mają możliwość zapoznania się z projektem opiniowanego dokumentu oraz składania uwag i wniosków na przygotowanym formularzu konsultacyjnym.

 

Uwagi i wnioski można składać w terminie od dnia 15.06.2022 r. do dnia 20.07.2022 r. w jednej z następujących form:

-      w formie pisemnej na adres Urzędu Gminy Krasnopol,

- za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres e-mailowy: sekretariat@ug.krasnopol.wrotapodlasia.pl

-  osobiście w siedzibie Urzędu Gminy Krasnopol (pokój nr 6)  w godzinach pracy urzędu (7:00-15:00)..

https://krasnopol.bip.gov.pl/konsultacje/konsultacje-strategii-rozwoju-gminy-krasnopol-na-lata-2021-2030.html

 

Wójt gminy zaprasza

Karol Szrajbert

Przyjęcia interesantów:
Wójt Gminy Krasnopol przyjmuje interesantów w każdy poniedziałek, w godzinach od 8.00 do 16.00. Jeżeli poniedziałek jest dniem wolnym od pracy, interesanci przyjmowani są w następnym dniu roboczym.

Urząd Gminy Krasnopol

ul. Wojska Polskiego 4
16-503 Krasnopol
tel./fax: 87 516-40-10
e-mail: sekretariat@ug.krasnopol.wrotapodlasia.pl


WAŻNE: Od 2020 roku opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiszczać na indywidualny rachunek bankowy. Informację o numerze rachunku można uzyskać w urzędzie.


Nr konta bankowego na który należy uiszczać podatki, opłaty lokalne inne niż za odpady komunalne, opłatę skarbową :

Bank Spółdzielczy Suwałki  24 9359 0002 0003 1440 2011 0003

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

czerwiec 2022
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.