Logo Gmina Krasnopol

News

Nabór wniosków o powołanie na rzeczoznawcę do szacowania wartości rynkowej zwierząt oraz wartości rynkowej zniszczonych produktów pochodzenia zwierzęcego

15.11.2022

Nabór wniosków o powołanie na rzeczoznawcę do szacowania wartości rynkowej zwierząt oraz wartości rynkowej zniszczonych produktów pochodzenia zwierzęcego

Na podstawie  Rozporządzenia Ministra Rolnictwa  i Rozwoju Wsi z dnia 30 lipca 2009 roku w sprawie rzeczoznawców wyznaczonych przez powiatowego lekarza weterynarii do przeprowadzania szacowania (Dz.U. Nr 142, poz.1161).

Wójt Gminy Krasnopol

ogłasza nabór na rzeczoznawcę do szacowania wartości rynkowej zwierząt zabitych lub poddanych ubojowi, zniszczonych produktów pochodzenia zwierzęcego, jaj wylęgowych, pasz oraz sprzętu z nakazu Powiatowego Lekarza Weterynarii w związku ze zwalczaniem z urzędu choroby zakaźnej.

Wymagania w zakresie kwalifikacji lub przygotowania zawodowego kandydata na rzeczoznawcę:

 • wykształcenie rolnicze wyższe lub średnie lub
 • ukończenie studiów podyplomowych w zakresie związanym z rolnictwem, lub
 • posiadanie co najmniej wykształcenia średniego innego niż rolnicze i co najmniej 3-letniego stażu pracy w gospodarstwie rolnym, lub
 • ukończenie co najmniej zasadniczej szkoły zawodowej lub dotychczasowej szkoły zasadniczej kształcącej w zawodach rolniczych i posiadanie co najmniej 3-letniego stażu pracy w gospodarstwie rolnym, lub
 • ukończenie zasadniczej szkoły zawodowej lub dotychczasowej szkoły zasadniczej kształcącej w zawodach innych niż rolnicze i posiadanie co najmniej 5–letniego stażu pracy w gospodarstwie rolnym.

Pozostałe wymagania dla kandydatów:

 • miejsce zamieszkania na terenie gminy Krasnopol
 • złożenie wniosku o powołanie na rzeczoznawcę.

Do wniosku należy dołączyć:

 1. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie kandydata na rzeczoznawcę,
 2. oświadczenie kandydata na rzeczoznawcę o posiadanym stażu pracy w gospodarstwie rolnym (jeżeli jest wymagane),
 3. oświadczenie kandydata na rzeczoznawcę o posiadanym doświadczeniu w prowadzeniu gospodarstwa rolnego, w którym jest prowadzona produkcja metodami ekologicznymi (jeżeli jest wymagane).

 Z wnioskiem mogą wystąpić również:

 • sołtys lub
 • izba rolnicza, lub
 • związek zawodowy rolników, lub
 • organizacja społeczno-zawodowa rolników, lub
 • izba gospodarcza o zasięgu krajowym, utworzona przez grupy producentów rolnych i ich związki oraz przedsiębiorców wykonujących działalność przetwórczą lub handlową w zakresie produktów lub grupy produktów, o których mowa w przepisach o grupach producentów rolnych i ich związkach, lub
 • grupa producentów rolnych i ich związek w rozumieniu przepisów o grupach  producentów rolnych i ich związkach.

Rzeczoznawcy przysługuje wynagrodzenie za godzinę szacowania w wysokości 1/120 przeciętnego miesięcznego  wynagrodzenia  w sektorze przedsiębiorstw  bez  wypłat  nagród  z zysku za rok poprzedni ogłaszanego w drodze obwieszczenia przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski". Wynagrodzenie wypłaca powiatowy lekarz weterynarii ze środków przeznaczonych corocznie w ustawie budżetowej na zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt.

Wniosek wraz załącznikami można uzyskać w Urzędzie Gminy Krasnopol lub pobrać ze strony internetowej Gminy Krasnopol: www.krasnopol.pl, a także ze strony: krasnopol.bip.gov.pl.

Miejsce składania wniosków: Urząd Gminy Krasnopol, ul. Wojska Polskiego 4, 16-503 Krasnopol - osobiście lub pocztą.

Termin składania wniosków: do dnia 10.12. 2022 r. (liczy się data wpływu do Urzędu), podania które wpłyną po terminie pozostawione zostaną bez rozpatrzenia.

 

Krasnopol, dnia 15.11.2022r.

 

                                                                                                                       Wójt

                                                                                                             Gminy Krasnopol

ZAŁĄCZNIKI:
Wniosek-o-powolanie-na-rzeczoznawce.docx
rodo klauzula.docx
Zal-nr-2-Oswiadczenie-o-posiadanym-stazu-pracy-w-gospodarstwie-rolnym.docx
Zal-nr-3-Oswiadczenie-o-prowadzeniu-gospodarstwa-metodami-ekologicznymi.docx

Wójt gminy zaprasza

Karol Szrajbert

Przyjęcia interesantów:
Wójt Gminy Krasnopol przyjmuje interesantów w każdy poniedziałek, w godzinach od 8.00 do 16.00. Jeżeli poniedziałek jest dniem wolnym od pracy, interesanci przyjmowani są w następnym dniu roboczym.

Urząd Gminy Krasnopol

ul. Wojska Polskiego 4
16-503 Krasnopol
tel./fax: 87 516-40-10
e-mail: sekretariat@ug.krasnopol.wrotapodlasia.pl


WAŻNE: Od 2020 roku opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiszczać na indywidualny rachunek bankowy. Informację o numerze rachunku można uzyskać w urzędzie.


Nr konta bankowego na który należy uiszczać podatki, opłaty lokalne inne niż za odpady komunalne, opłatę skarbową :

Bank Spółdzielczy Suwałki  24 9359 0002 0003 1440 2011 0003

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

marzec 2023
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

 • :
 • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.